Áo Thun Trắng Trơn Nữ

Áo Thun Trắng Trơn Nữ 

ao phong tay lo nu

Bài này đã được đăng trong Áo Thun Đồng Phục, Áo Thun Trơn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.